Doctor's Search

Dječija i preventivna stomatologija

 

Kako bi se izbjegao strah od stomatologa kao i stekla navika redovnog odlaska na pregled zuba, djeci treba omogućiti upoznavanje sa opremom i osobljem ordinacije. Na ovaj način se stiče povjerenje i bolja saradnja koja garantuje uspješan rad stomatologa.

Rad sa djecom

Rad sa djecom zahtijeva potpunu posvećenost stomatologa, ali i roditelja. Svako dijete drugačije reaguje i prihvata određenu intervenciju, pa se prema tome prilagođava i na sam način rada stomatologa.

Bitno je imati strpljenja i izgraditi puno povjerenje kod djeteta i kod roditelja.

Karijes

Redovnim kontrolama karijes se otkriva u ranoj fazi. Prvi karijes koji se pojavljuje kod djece najčešće je karijes na prednjim zubima, nastao kao posljedica korištenja zaslađenih tekućina i mlijeka koji se konzumiraju na flašicu

Karijes na mliječnim zubima treba sanirati kako bi se spriječila zubobolja, a mliječni zubi sačuvali do izrasatanja trajnih zuba. 

Svaki mliječni zub je bitan i ima važnu ulogu u rastu i razvoju odnosa između gornje i donje vilice, odnosno zagriza.