Doctor's Search

Usluge

  Oralna hirurgija je posebna grana stomatologije koja se bavi različitim hirurškim zahvatima u usnoj duplji pacijenta. Uz današnje tehnike anestezije

  Mezoterapija je stara metoda za podmlađivanja lica i oblikovanja tijela. Ubrizgavanjem vitamina, minerala, hijaluronske kiseline, kofeina i ostalih bro

  Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadjivanjem izgubljenih zuba i estetskim korigovanjem postojećih (kako njihove funkcij

  Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i međuviličnih odnosa tokom rasta i razvoja a i poslije. Pore

  Kako bi se izbjegao strah od stomatologa kao i stekla navika redovnog odlaska na pregled zuba, djeci treba omogućiti upoznavanje sa opremom i osobljem

  Implantologija je grana stomatologije koja spaja oralnu hirurgiju i protetiku. Predstavlja ugradjivanje zubnih implantata koji imaju svrhu da nadoknade

  Estetska stomatologija je spoj svih stomatoloških grana (oralne hirurgije, protetike, ortodoncije, endodoncije) čiji je cilj da ispravi sve postojeće

  Parodontologija je jedna od specijalističkih grana stomatologije koja se bavi liječenjem mekih tkiva tj. potpornih struktura (desni, kost i vlakna) ko