Doctor's Search

Mr sci dr stom. Saša Marin

Mr sci dr stom. Saša Marin

Saša Marin rodjen je 1980. godine u Rozenhajmu, Njemačka.

Završava Medicinski fakultet u Banjoj Luci 2006. godine, odsjek za stomatologiju, gdje mu je dodijeljena titula studenta generacije. Odbranio je magistarski rad iz oblasti oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci 2011. godine. Na istom fakultetu 2013. godine završava specijalizaciju iz oralne hirurgije.

Stručno se usavršava na mnogobrojnim kongresima i kursevima kako u zemlji tako i u inostranstvu kao što su: Beograd 2009, Novi Sad 2010, Banja Luka 2010, Solun 2010, Bukurešt 2011.

Objavljuje mnogobrojne naučne radove kako u domaćim tako i u inostranim stručnim časopisima. Certificiran je za rad na više implatoloških sistema: BioHorizons, Ankylos, MIS, itd.

 

Upisao je doktorske studije iz oblasti oralne hirurgije i implantologije na Univerzitetu u Debrecinu, u Madjarskoj, gdje radi na istraživanju koštanog zarastanja.

departments: Oralna hirurgija, Preventivna stomatologija
positions: Specijalista oralne hirurgije
degree: Specijalista oralne hirurgije
office: Jevrejska 54. Banja Luka, BiH
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday