Doctor's Search

Dr. Bojana Antonić

Dr. Bojana Antonić

Bojana Antonić rodjena je 1976. godine. Upisuje Medicinski fakultet u Banjoj Luci 1994. godine, odsjek za stomatologiju.

Po završetku studija započinje rad u specijalističkoj ordinaciji oralne hirurgije Dr Šipka, gdje stiče praksu i iskustvo iz oblasti implantologije i hirurgije kao i stomatološke protetike. Tokom rada u ovoj ordinaciji, završava specijalizaciju iz oralne hirurgije i implantologije te osniva specijalisticki centar Osmijeh Plus. Tokom kliničke prakse radi i kao stručni saradnik na katedri iz oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, Zavod za stomatologiju.

Stručno se usavršava i prati savremena dostignuća u svijetu stomatologije te prisustvuje mnogobrojnim kongresima kao što su: Novi Sad 2009Beč 2012, Hvar 2011Zagreb 2013Lihtenštajn 2014Beograd 2015.

Redovno se susreće sa najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije dok iza sebe ima preko hiljadu uspješno ugradjenih implantata. Certificirana je za rad na više implatoloških istema: BioHorizonsStraumannIzomedMIS.

Osnivač i vlasnik specijalističkog stomatološkog centra Osmijeh Plus, gdje radi kao specijalista oralne hirurgije.

departments: Estetska stomatologija, Implantologija, Oralna hirurgija, Preventivna stomatologija, Protetika, Stomatološki Anti-aging
positions: Specijalista oralne hirurgije
treatments: Stomatolog
degree: Specijalista oralne hirurgije
office: Jevrejska 54. Banja Luka, BiH
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday